Andbud. Klinkier i wyroby klinkierowe

Murowanie klinkieru bez wykwitów


Podstawy

Murowanie z cegły klinkierowej wymaga szczególnej staranności, bowiem od jakości przeprowadzenia tych prac zależy estetyka całego obiektu. Jakże często jednak, krótko po zakończeniu prac lub nawet w trakcie ich trwania, zaczynają pojawiać się na powierzchni muru białe plamy i naloty. Niekiedy zamieniają się w białe, twarde zacieki, które powiększają się z każdym dniem. Murarze próbują je wtedy zatuszować przy pomocy olejów spożywczych lub usunąć, stosując wiele różnych metod i preparatów. Jest to jednak działanie tymczasowe i zjawisko wycieków pojawia się ponownie, najczęściej w jeszcze większym nasileniu. Dzieje się tak, ponieważ usiłuje się usunąć skutek, a nie przyczynę powstawania negatywnych zjawisk.

Jaki jest powód występowania wykwitów?

Wyróżnia się trzy rodzaje nalotów:

 • Wycieki wapienne w postaci twardych, grubych osadów.
 • Naloty wapienne, występujące cienkimi warstwami w formie miękkich, pylących osadów.
 • Wysolenia wapienne w postaci wykrystalizowanych soli rozpuszczalnych.


Wysolenia

Naloty i wycieki wapienne to wynik osadzania się węglanu wapnia (kalcytu) oraz osadów gipsu. Natomiast wysolenia, to wynik krystalizacji soli na powierzchniach objętych najintensywniejszym odparowywaniem. Sole te są zawarte w cegłach i zaprawie, a także mogą pochodzić z gruntu i zanieczyszczeń atmosferycznych. Powstają na nowych cegłach, w odsłoniętych miejscach po odprowadzeniu wilgoci po deszczu składają się głównie z kalcytu i gipsu.

Powstawanie

jony Ca+2+OH-1 -> Ca(OH)2 (portlandyt)

karbonatyzacja: Ca(OH)2+CO2 -> CaCO3 + H2O (kalcyt)

Wodorotlenek wapnia powstaje:

 • W procesie wiązania (hydratacji) cementu, a dokładnie faz krzemionowych: alitu i belitu.

  alit: Ca3SiO5 (C3S)
  belit: Ca2SiO4 (C2S)

 • W procesie hydratacji wolnego wapnia CaO z cementu:

  CaO + H2O -> Ca(OH)2

Główne składniki cementu, które tworzą wykwity:

 • alit C3S (trzykrotnie częściej niż belit C2S)
 • belit C2S
 • wolne wapno CaO (znacznie rzadziej niż belit C2S).

Co przyspiesza i umożliwia powstawanie wykwitów wapiennych?

 • Wysoki stosunek W/C.
 • Niedostateczne wymieszanie zaprawy.
 • Duża ilość Ca(OH)2 w zaprawach.
 • Mała ilość cementu w zaprawach (powodująca dużą porowatość i większą przepuszczalność).

Kiedy powstają wykwity?

 • W świeżej zaprawie (wykwity pierwotne). Przy porowatej zaprawie jony Ca i OH są transportowane przez wilgoć resztkową na zewnątrz, gdzie w wilgotnym powietrzu łączą się z CO2 (powstaje osad na powierzchni zaprawy).
 • W stwardniałej zaprawie (wykwity wtórne). Woda opadowa, gruntowa, skraplająca się wilgoć przenika przez zaprawę, rozpuszczając dobrze rozpuszczalne sole i gorzej rozpuszczalne wodorotlenki wapnia. Taki roztwór odparowuje pozostawiając białe naloty.

Jak usuwać?

 • Wycieki wapienne (grube osady) - chemicznie lub mechanicznie.
 • Naloty wapienne (cienkie warstwy) - znikają po pewnym czasie, ponieważ powstały węglan wapnia pod wpływem dalszego działania CO2 powoduje przemianę kalcytu w łatwo rozpuszczalny wodorowęglan wapnia (dwuwęglan wapnia).

  CaCO3+CO2 +H2O -> Ca(HCO3)2

  Jest on wymywany przez deszcz i wiatr.
 • Sole wapienne - są to np.: sól NaCl, gips CaSO42H2O, synegnit K2Ca(SO4) H2O, trona Na3H(CO3)22H2O. Sól i trona - w odróżnieniu od reszty - łatwo rozpuszczają się w wodzie.

Co sprzyja powstawaniu wykwitów?

 • Zbyt rozwodniona zaprawa (W/C).
 • źle pielęgnowana zaprawa.
 • źle zagęszczona zaprawa umożliwiająca migrację wody i wapnia.
 • Nie płukane kruszywo - wykwity solne.
 • Przypadkowe kruszywo - wykwity z gipsu i alkalii.
 • Woda chlorowana, która ma tendencje do wywoływania długotrwałej wilgotności zaprawy i tworzenia wykwitów w postaci nalotów.
 • Fugowanie po opadach deszczu przed wyschnięciem podłoża.
 • Zbyt szybkie wysychanie zapraw cementowych.

Jak zapobiegać?

 • Stosować w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
 • Stosować izolację poziomą.
 • Stosować gotowe i szczelne zaprawy Sopro KMT.
 • Minimalizować dopływ wody opadowej (zadaszenie, kapinosy, dokładne zagęszczenie zaprawy).
 • Używać zapraw z dodatkami uszczelniającymi oraz wiążącymi wapno wewnątrz zaprawy (Sopro KMT z trasem reńskim).
 • Używać zapraw o czystym, szczelnym kruszywie (Sopro KMT).
 • Stosować mieszanie mechaniczne.
 • Używać czystej (z niewielką zawartością) chloru wody zarobowej.
 • Stosować impregnację gotowej powierzchni.

Jak usuwać?

 • Naloty solne - wodą.
 • Wykwity wapienne i sole - preparatami czyszczącymi na bazie kwasów Sopro ZEA 703 i Sopro ZSE 718 oraz metodami wspomagającymi usunięcie przyczyn ich występowania (zadaszenie, kapinosy, licowanie zaprawy z cegłą, uszczelnienie zaprawy impregnatami, [np. Sopro FAD 712, po wyschnięciu podłoża]).

Techniki murowania


Wybór właściwej techniki murowania klinkieru:

 • zapewnia swobodne spływanie wody po murze i szybkie wysychanie po ustaniu deszczu
 • zabezpiecza mur i spoiny przed niszczącym wpływem wody z opadów atmosferycznych
 • zmniejsza podatność muru i spoin na zanieczyszczenia i wykwity

Murowanie i fugowanie w jednym cyklu roboczym

1. Na wbudowane wcześniej cegły układamy warstwę zaprawy Sopro KMT o grubości ok. 12 mm, następnie dobijamy cegłę i ustawiamy do właściwego położenia przy pomocy poziomicy. Odstępy między cegłami powinny wynosić ok. 1 cm.

2. Nadmiar zaprawy zbieramy kielnią. Powstałą w ten sposób, zlicowaną z murem spoinę formujemy po ok. godzinie od zakończenia murowania za pomocą kształtki, np. z wężyka ogrodowego.

3. Po wyschnięciu zaprawy (po ok. 5-6 godzinach) czyścimy powierzchnię muru z suchych, niezwiązanych części zaprawy za pomocą suchego pędzla. Drobne pozostałości zaprawy czyścimy preparatem Sopro ZEA 703 za pomocą pędzla lub szmatki. Nie zwilżamy spoin środkiem czyszczącym.

4. Efekt końcowy to estetyczny mur. W celu dodatkowego uodpornienia muru na warunki atmosferyczne i zanieczyszczenia możemy zastosować impregnat Sopro FAD 712. Pokrywamy nim całą powierzchnię muru.

Murowanie i fugowanie w jednym cyklu roboczym

1. Wykładamy świeżą zaprawę do murowania Sopro KMT 408.

2. Układamy cegłę do sznura z poziomnicą.

3. Fugujemy zaprawą Sopro KMT rozrobioną do konsystencji półsuchej. Fugowanie rozpoczynamy najwcześniej tydzień po murowaniu. Kolor zaprawy dobieramy do koloru cegły

4. Po wyschnięciu zaprawy fugowej (po ok. 5-6 godzinach) czyścimy powierzchnię muru za pomocą suchego pędzla. Drobne pozostałości zaprawy fugowej na cegłach czyścimy po kilku dniach preparatem Sopro ZEA 703 za pomocą pędzla lub szmatki. Nie należy zwilżać spoin środkiem czyszczącym.

System produktów Sopro do murowania klinkieru

Zaprawa do klinkieru renomowanej firmy gwarantuje murowanie bez wykwitów.

Na rynku polskim dostępna jest zaprawa do klinkieru Sopro KMT. Zabezpiecza ona mur przed wystąpieniem ww. problemów, gwarantując długotrwałą estetykę powierzchni wykonanych z cegieł klinkierowych. Zaprawa do klinkieru dostępna jest w pięciu kolorach: jasnoszary (402), czerwonobrązowym (405), antracyt (443), ciemnoszary (452) i brązowy (456) oraz jako zaprawa bazowa Sopro KMT (408).

Nowością jest zaprawa do klinkieru do murowania cegieł nasiąkliwych Sopro KMT plus (oferowana w 3 kolorach). Zalecana jest szczególnie do murowania cegieł ręcznie formowanych. Nowością jest również zaprawa do murowania kominów o zwiększonej wodoodporności.


Murowanie i fugowanie

Sopro KMT

Zaprawa cementowa z trasem do murowania i fugowania murów z cegły klinkierowej. Zapewnia przepuszczalność pary wodnej przy wysokiej szczelności. Nie dopuszcza do powstawania rys skurczowych. Spoina muru jest odporna na czynniki atmosferyczne i oddziaływania środowiskowe

 • Zawiera tras reński, zdecydowanie zmniejszając ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień
 • Polecana szczególnie do murów dekoracyjnych
 • Mrozoodporna, odporna na wodę i czynniki atmosferyczne
 • Przepuszcza parę wodną
 • Kolory: 402 jasnoszary, 405 czerwono-brązowy, 443 antracyt, 452 ciemnoszary, 456 brązowy
 • Produkt zgodny z normą PN-EN 998-2

Sopro KMT plus

Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa z dodatkiem trasu do murowania i fugowania murów z cegły klinkierowej o nasiąkliwości > 10%. Zapewnia całkowitą przepuszczalność pary wodnej, przy wysokiej szczelności materiału i poprzez swoją elastyczność nie dopuszcza do powstawania rys skurczowych.

 • Zawiera tras reński radykalnie zmniejszający ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień
 • Doskonała urabialność, łatwa obróbka
 • Szczególnie do cegieł ręcznie formowanych o zwiększonej nasiąkliwości
 • Odporna na wodę i czynniki atmosferyczne
 • Przepuszcza parę wodną
 • Kolory: 182 szary, 198 ciemnoszary, 199 piaskowo-żółty
 • Produkt zgodny z normą PN-EN 998-2

Sopro KMT 408

Zaprawa cementowa z dodatkiem trasu reńskiego do murowania murów z cegły klinkierowej. Zawiera tras reński, który zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień na spoinie oraz na cegłach. Jest odporna na wilgoć atmosferyczną i mróz. Sopro KMT 408 zapewnia wysoką przepuszczalność pary wodnej oraz szczelność związanego materiału. Zaprawę Sopro KMT 408 stosuje się do murowania klinkieru w dwóch cyklach roboczych. Jako spoiny, używa się w tej metodzie zaprawy Sopro KMT.

 • Zawiera tras reński
 • Mrozoodporna
 • Odporna na wodę i czynnniki atmosferyczne
 • Przepuszcza parę wodną
 • Produkt zgodny z normą PN-EN 998-2

Czyszczenie i impregnacja

Impregnacja klinkieru ma na celu zabezpieczyć cegłę przed wilgocią i brudem oraz zmniejszyć nasiąkliwość (cegła handform) Cegła klinkierowa nie wymaga impregnacji gdyż jej nasiąkliwość jest bardzo mała. Impregnacje należy przeprowadzić w wypadku elewacji klinkierowej handform oraz cegły ręcznie formowanej. Impregnaty do klinkieru nakładamy przy użyciu pędzla lub natryskowo. Zaleca się impregnację w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne”.

Do zabezpieczania cegły polecamy następujące impregnaty do klinkieru:

Sopro ZEA 703 - środek czyszczący

Silny i kwaśny środek w formie koncentratu przeznaczony do czyszczenia nalotów wapiennych i cementowych, wykwitów, resztek zapraw oraz silnych zabrudzeń na powierzchniach odpornych na działanie kwasów, takich jak np. klinkier i płytki ceramiczne

Sopro FAD 712 - Impregnat do fasad

Zawiera rozpuszczalnik, przepuszczający parę wodną i siloksanowy impregnat do ochrony przed deszczem (zastosowanie: tynki, cegła wapienno-piaskowa, cegła, nieszkliwiony klinkier, wyroby z cementu włóknistego, mineralne powłoki malarskie).


 • Wyroby klinkierowe

  • cegła klinkierowa

   cegla klinkierowa Cegła klinkierowa to produkt całkowicie naturalny - wypalana w temp. 1100 st. C mieszanina gliny i piasku. Jest to produkt w pełni mrozoodporny oraz odporny na działanie czynników atmosferycznych. Ze względu na bogactwo kolorów i formatów daje niezliczone możliwości komponowania elewacji oraz wykonywania detali architektonicznych. Cegła ręcznie formowana (handform) pozwala na dowolne ukształtowanie elementu, by pasował do całej konstrukcji i wyróżniał się wyglądem.

  • płytki klinkierowe

   plytki klinkierowe Płytki klinkierowe (kształtki klinkierowe) i schody stosowane na tarasy lub elewacje, gresowych lub kamiennych są bardzo estetycznym elementem, podkreślającym architekturę naszego domu. Płytki podłogowe i elewacyjne są mrozoodporne i cechują się niską nasiąkliwością.

  • dachówka ceramiczna

   dachówka ceramiczna Dachówka ceramiczna izolowana powietrzem to dla domu gwarancja skutecznej: izolacji cieplnej, ochrony przed wilgocią, ochrony przeciwpożarowej, izolacji dźwiękoszczelnej. Szczelność krycia to efekt technologii dachówki zakładkowej umożliwiającej szybkie odprowadzanie wilgoci i wody opadowej, a zarazem nie wymagającej skomplikowanej konserwacji.

  • parapety klinkierowe

   parapety klinkierowe Parapety klinkierowe, które tworzą płytki klinkierowe, sprawnie odprowadzają wodę, są łatwe do czyszczenia i zachowują swój elegancki wygląd.

 • Konstrukcje klinkierowe

  • bruk klinkierowy

   bruk klinkierowy Bruk klinkierowy tworzą drogowe cegły klinkierowe. Klinkierową cegłę drogową wypala się w szczegolny sposób. To czyni ją twardą, bardzo wytrzymałą i odporną na działanie wiatru i innych czynników atmosferycznych: śniegu i lodu, upału i mrozu. Nie zmienia koloru i zachowuje naturalny urok.

  • daszki klinkierowe

   daszki klinkierowe Dach, który tworzy dachówka ceramiczna z klinkieru to dla domu gwarancja skutecznej izolacji cieplnej, ochrony przed wilgocią, ochrony przeciwpożarowej, izolacji dźwiękoszczelnej. Daszki klinkierowe umożliwiają szybkie odprowadzanie wilgoci i wody opadowej, a zarazem nie wymagającej skomplikowanej konserwacji.

  • elewacje z klinkieru

   elewacje z klinkieru Płytki elewacyjne z klinkieru są produktami ekologicznymi, tworzonymi wyłącznie z gliny, piasku a następnie wypalane. Skutecznie izolują oraz świetnie wyglądają na fasadzie budynków. Można je stsować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz domu.

  • ogrodzenia klinkierowe

   ogrodzenia klinkierowe Ogrodzenia klinkierowe są starannie i estetycznie wykonane. Cegła klinkierowa o wymiarach klasycznych to za mało, by stworzyć unikatowe ogrodzenie, dlatego poszerzyliśmy ofertę o różnego rodzaju kształtki klinkierowe. W naszej oferty znajdują się także ciekawe i eleganckie czapy klinkierowe na słupki.

 • Akcesoria klinkierowe

  • fugi do klinkieru

   fugi do klinkieru Fugi do klinkieru to specjalne elementy łączące ze sobą kształtki klinkierowe, płytki klinkierowe i elementy elewacji klinkierowej.

  • impregnaty do klinkieru

   impregnaty do klinkieru Impregnacja klinkieru jest niezwykle prosta, ale wymaga użycia wskazanych środków. Przedłuża to piękny wygląd i trwałość elementów klinkierowych.

  • zaprawa do klinkieru

   zaprawa do klinkieru Do łączenia klinkieru przewidziane są specjalne zaprawy, które znajdują się w ofercie naszej firmy