JAK WYKONAĆ ELEWACJĘ Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH ?

Istnieją trzy główne systemy wykonania elewacji z płytek klinkierowych z warstwą termoizolacyjną:

1. Konwencjonalny system ocieplenia, podobny do tych jakie stosuje się w elewacjach tynkowanych. Składa się on z warstwy termoizolacyjnej (styropianu lub wełny mineralnej) przyklejonej do ściany, następnie z siatki zatopionej w zaprawie klejowej, poprzez którą wykonuje się mocowanie za pomocą kołków montażowych do ściany konstrukcyjnej. Na tak przygotowaną powierzchnię klei się płytkę klinkierową i wykonuje fugowanie.

2. System ze specjalnie wyprofilowaną płytą ociepleniową. Główny jego element stanowi płyta EPS z prowadnicami wyznaczającymi poszczególne poziome warstwy płytki. Prowadnice narzucają i utrzymują szerokość i rozstaw fug poziomych oraz znacznie ułatwiają klejenie płytki elewacyjnej.  Płyty są klejone oraz mocowane za pomocą kołków montażowych do ściany konstrukcyjnej. W kolejnych etapach na warstwę termoizolacyjną są klejone i fugowane płytki elewacyjne.

3. System elewacyjnych  termoizolacyjnych paneli. Płyty o wielkości około 1 m2 są wytwarzane poprzez zatopienie płytki klinkierowej o grubości 14 lub 17 mm w materiale izolacyjnym: poliuretanie lub styropianie. Gotowe panele są przytwierdzane do elewacji za pomocą kołków rozporowych i łączone ze sobą za pomocą kleju. Po zamocowaniu, w niektórych systemach istnieje jeszcze konieczność wklejenia płytek na połączeniach poszczególnych paneli. Ostatnim etapem jest fugowanie, które przebiega podobnie jak we wszystkich systemach.