rys06

Kotwienie ścian warstwowych: kotwy HK oraz ML