38b

Dodanie utwardzacza do mieszanki piasku kwarcowego nasyconego żywicą