Murowanie klinkieru bez wykwitów

Podstawy

Murowanie z cegły klinkierowej wymaga szczególnej staranności, bowiem od jakości przeprowadzenia tych prac zależy estetyka całego obiektu. Jakże często jednak, krótko po zakończeniu prac lub nawet w trakcie ich trwania, zaczynają pojawiać się na powierzchni muru białe plamy i naloty. Niekiedy zamieniają się w białe, twarde zacieki, które powiększają się z każdym dniem. Murarze próbują je wtedy zatuszować przy pomocy olejów spożywczych lub usunąć, stosując wiele różnych metod i preparatów. Jest to jednak działanie tymczasowe i zjawisko wycieków pojawia się ponownie, najczęściej w jeszcze większym nasileniu. Dzieje się tak, ponieważ usiłuje się usunąć skutek, a nie przyczynę powstawania negatywnych zjawisk.

Jaki jest powód występowania wykwitów?

Wyróżnia się trzy rodzaje nalotów:

 1. Wycieki wapienne w postaci twardych, grubych osadów.
 2. Naloty wapienne, występujące cienkimi warstwami w formie miękkich, pylących osadów.
 3. Wysolenia wapienne w postaci wykrystalizowanych soli rozpuszczalnych.

Wysolenia

Naloty i wycieki wapienne to wynik osadzania się węglanu wapnia (kalcytu) oraz osadów gipsu. Natomiast wysolenia, to wynik krystalizacji soli na powierzchniach objętych najintensywniejszym odparowywaniem. Sole te są zawarte w cegłach i zaprawie, a także mogą pochodzić z gruntu i zanieczyszczeń atmosferycznych. Powstają na nowych cegłach, w odsłoniętych miejscach po odprowadzeniu wilgoci po deszczu składają się głównie z kalcytu i gipsu.

Powstawanie

jony Ca+2+OH-1 -> Ca(OH)2 (portlandyt)

karbonatyzacja: Ca(OH)2+CO2 -> CaCO3 + H2O (kalcyt)

Wodorotlenek wapnia powstaje:

 1. W procesie wiązania (hydratacji) cementu, a dokładnie faz krzemionowych: alitu i belitu.
  alit: Ca3SiO5 (C3S)
  belit: Ca2SiO4 (C2S)
 2. W procesie hydratacji wolnego wapnia CaO z cementu:
  CaO + H2O -> Ca(OH)2

Główne składniki cementu, które tworzą wykwity:

 1. alit C3S (trzykrotnie częściej niż belit C2S)
 2. belit C2S
 3. wolne wapno CaO (znacznie rzadziej niż belit C2S)

Co przyspiesza i umożliwia powstawanie wykwitów wapiennych?

 1. Wysoki stosunek W/C.
 2. Niedostateczne wymieszanie zaprawy.
 3. Duża ilość Ca(OH)2 w zaprawach.
 4. Mała ilość cementu w zaprawach (powodująca dużą porowatość i większą przepuszczalność).

Kiedy powstają wykwity?

 1. W świeżej zaprawie (wykwity pierwotne). Przy porowatej zaprawie jony Ca i OH są transportowane przez wilgoć resztkową na zewnątrz, gdzie w wilgotnym powietrzu łączą się z CO2 (powstaje osad na powierzchni zaprawy).
 2. W stwardniałej zaprawie (wykwity wtórne). Woda opadowa, gruntowa, skraplająca się wilgoć przenika przez zaprawę, rozpuszczając dobrze rozpuszczalne sole i gorzej rozpuszczalne wodorotlenki wapnia. Taki roztwór odparowuje pozostawiając białe naloty.

Jak usuwać?

 1. Wycieki wapienne (grube osady) – chemicznie lub mechanicznie.
 2. Naloty wapienne (cienkie warstwy) – znikają po pewnym czasie, ponieważ powstały węglan wapnia pod wpływem dalszego działania CO2 powoduje przemianę kalcytu w łatwo rozpuszczalny wodorowęglan wapnia (dwuwęglan wapnia).
  CaCO3+CO2 +H2O -> Ca(HCO3)2
  Jest on wymywany przez deszcz i wiatr.
 3. Sole wapienne – są to np.: sól NaCl, gips CaSO42H2O, synegnit K2Ca(SO4) H2O, trona Na3H(CO3)22H2O. Sól i trona – w odróżnieniu od reszty – łatwo rozpuszczają się w wodzie.

Co sprzyja powstawaniu wykwitów?

 1. Zbyt rozwodniona zaprawa (W/C).
 2. źle pielęgnowana zaprawa.
 3. źle zagęszczona zaprawa umożliwiająca migrację wody i wapnia.
 4. Nie płukane kruszywo – wykwity solne.
 5. Przypadkowe kruszywo – wykwity z gipsu i alkalii.
 6. Woda chlorowana, która ma tendencje do wywoływania długotrwałej wilgotności zaprawy i tworzenia wykwitów w postaci nalotów.
 7. Fugowanie po opadach deszczu przed wyschnięciem podłoża.
 8. Zbyt szybkie wysychanie zapraw cementowych.

Jak zapobiegać?

 1. Stosować w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
 2. Stosować izolację poziomą.
 3. Stosować gotowe i szczelne zaprawy Sopro KMT.
 4. Minimalizować dopływ wody opadowej (zadaszenie, kapinosy, dokładne zagęszczenie zaprawy).
 5. Używać zapraw z dodatkami uszczelniającymi oraz wiążącymi wapno wewnątrz zaprawy (Sopro KMT z trasem reńskim).
 6. Używać zapraw o czystym, szczelnym kruszywie (Sopro KMT).
 7. Stosować mieszanie mechaniczne.
 8. Używać czystej (z niewielką zawartością) chloru wody zarobowej.
 9. Stosować impregnację gotowej powierzchni.

Jak usuwać?

 1. Naloty solne – wodą.
 2. Wykwity wapienne i sole – preparatami czyszczącymi na bazie kwasów Sopro ZEA 703 i Sopro ZSE 718 oraz metodami wspomagającymi usunięcie przyczyn ich występowania (zadaszenie, kapinosy, licowanie zaprawy z cegłą, uszczelnienie zaprawy impregnatami, [np. Sopro FAD 712, po wyschnięciu podłoża]).

Techniki murowania

Wybór właściwej techniki murowania klinkieru:

 1. zapewnia swobodne spływanie wody po murze i szybkie wysychanie po ustaniu deszczu
 2. zabezpiecza mur i spoiny przed niszczącym wpływem wody z opadów atmosferycznych
 3. zmniejsza podatność muru i spoin na zanieczyszczenia i wykwity

Murowanie i fugowanie w jednym cyklu roboczym

Murowanie i fugowanie w jednym cyklu roboczym

System produktów Sopro – zaprawa do klinkieru

Zaprawa do klinkieru renomowanej firmy gwarantuje murowanie bez wykwitów.

Na rynku polskim dostępna jest zaprawa do klinkieru Sopro KMT. Zabezpiecza ona mur przed wystąpieniem ww. problemów, gwarantując długotrwałą estetykę powierzchni wykonanych z cegieł klinkierowych. Zaprawa do klinkieru dostępna jest w pięciu kolorach: jasnoszary (402), czerwonobrązowym (405), antracyt (443), ciemnoszary (452) i brązowy (456) oraz jako zaprawa bazowa Sopro KMT (408).

Nowością jest zaprawa do klinkieru do murowania cegieł nasiąkliwych Sopro KMT plus (oferowana w 3 kolorach). Zalecana jest szczególnie do murowania cegieł ręcznie formowanych. Nowością jest również zaprawa do murowania kominów o zwiększonej wodoodporności.

Murowanie i fugowanie

Czyszczenie i impregnacja

Impregnacja klinkieru ma na celu zabezpieczyć cegłę przed wilgocią i brudem oraz zmniejszyć nasiąkliwość (cegła handform) Cegła klinkierowa nie wymaga impregnacji gdyż jej nasiąkliwość jest bardzo mała. Impregnacje należy przeprowadzić w wypadku elewacji klinkierowej handform oraz cegły ręcznie formowanej. Impregnaty do klinkieru nakładamy przy użyciu pędzla lub natryskowo. Zaleca się impregnację w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne”.

Do zabezpieczania cegły polecamy następujące impregnaty do klinkieru: