34f

Pozostawione wolne, górne powierzchnie spoin w okładzinie z betonowych kostek brukowych